#trainingsprogramma
Internationale onderhandelingstechniek

Filosofie

Door de toenemende globalisering worden internationaal opererende managers steeds meer met dimensies van andere culturen geconfronteerd. Dit brengt het gevaar van misverstanden met zich mee. Dit seminar biedt de deelnemers de hulpmiddelen om beter met mensen uit andere culturen te kunnen communiceren en onderhandelen.

Doelgroep

Internationaal opererende managers

Onderwerpen:

- Planning van de onderhandeling
- Voorbereiding van de onderhandeling
- Psychologische factoren in onderhandelingen
- Communicatie
- Interculturele aspecten
- Belangrijke factoren in het onderhandelingsproces
- Onderhandelingsstijlen
- Onderhandelingsstrategieën
- Vier onderhandelingsdimensies
- Onderhandelingsfasen
- Interculturele communicatie
- Barrières in de interculturele communicatie
- Onderhandelen met mensen uit andere culturen:
(Amerikanen - Britten - Chinezen - Duitsers - Fransen - Italianen - Japanners - Russen)

Na het seminar

Kunnen de deelnemers volgens de modernste inzichten en methoden op het terrein van internationale onderhandelingstechniek opereren. Zijn zij zich bewust van de problemen op het gebied van interculturele communicatie. Kunnen zij interculturele misverstanden vermijden. Kunnen zij met succes met mensen uit andere culturen communiceren en onderhandelen.

Praktijkoefeningen

De praktijkoefeningen worden individueel op de behoeften van uw onderneming afgestemd. Wij willen daarom vooraf uw onderneming in al haar facetten leren kennen en realiseren de trainingen en oefeningen ter plekke.

Praktijkoefeningen

Indien u vragen heeft over onze diensten en prijzen of wilt u ons uw wensen of voorstellen kenbaar maken? Neemt u dan contact met ons op!

NIEUWSBRIEF

Ook een nieuwsbrief ontvangen?

LITERATUUR

ADRESGEGEVENS
Meidoornlaan 38
2712 TT
Zoetermeer
Copyright © 2023 All Rights Reserved