#trainingsprogramma
Interculturele Communicatie

Filosofie

Wij leven tegenwoordig in een “global village”. De technische communicatiemiddelen stellen ons in staat om op elk moment en overal met mensen te communiceren. Dit betekent dus dat wij ook met mensen uit andere culturen kunnen communiceren. Deze interculturele communicatie is echter niet zo eenvoudig: het gevaar is groot dat juist door culturele verschillen er misverstanden en daardoor weer wrijvingen tussen zender en ontvanger ontstaan. Het seminar “Interculturele communicatie” behandelt verschillende aspecten van de interculturele communicatie en de mogelijkheden om misverstanden zoveel mogelijk te vermijden.

Doelgroep

Managers in het bedrijfsleven en de dienstensector die met mensen uit andere culturen zakelijk resp. beroepsmatig communiceren.

Onderwerpen:

- Communiceren met mensen uit andere culturen
- Barrières in de interculturele communicatie
- Cultureel relativisme
- Deep Culture
- Surface Culture
- Culturele dimensies
- Culturen in de 21ste eeuw
- Vooroordelen
- Stereotypen
- Empathie

Na het seminar

Weten de deelnemers wat men onder het begrip “cultuur” verstaat. Kennen de deelnemers kenmerken en dimensies van een cultuur. Weten zij hoe men het beste daarmee om kan gaan. Onderkennen de deelnemers de barrières op het terrein van interculturele communicatie. Zijn zij in staat om deze barrières te overwinnen. Weten de deelnemers hoe men het beste met vooroordelen en stereotypes kan omgaan.

Praktijkoefeningen

De praktijkoefeningen worden individueel op de behoeften van uw onderneming afgestemd. Wij willen daarom vooraf uw onderneming in al haar facetten leren kennen en realiseren de trainingen en oefeningen ter plekke.

Praktijkoefeningen

Indien u vragen heeft over onze diensten en prijzen of wilt u ons uw wensen of voorstellen kenbaar maken? Neemt u dan contact met ons op!

NIEUWSBRIEF

Ook een nieuwsbrief ontvangen?

LITERATUUR

ADRESGEGEVENS
Meidoornlaan 38
2712 TT
Zoetermeer
Copyright © 2023 All Rights Reserved