#trainingsprogramma
Interculturele Competentie

Filosofie

Wij leven tegenwoordig in een “global village”. De technische communicatiemiddelen stellen ons in staat om op elk moment en overal met mensen te communiceren. Dit betekent dus, dat wij ook met mensen uit andere culturen kunnen communiceren. Deze interculturele communicatie is echter niet zo eenvoudig: het gevaar is niet denkbeeldig dat juist door culturele verschillen misverstanden en daardoor weer wrijvingen tussen zender en ontvanger ontstaan. Om een soort helicopterview op het gebied van interculturaliteit te krijgen moet men ook nog andere factoren zoals de persoonlijkheidsanalyse, stereotypen en vooroordelen, concepten van cultuur in ogenschouw nemen. Op deze manier is men in staat om interculturele conflicten te vermijden resp. op te lossen. Pas dan is men in staat om zich tot wereldburger te ontwikkelen.

Doelgroep

Managers in het bedrijfsleven en de dienstensector die als Expat korte of langere tijd in het buitenland verblijven.

Onderwerpen:

- Concepten van een wereldcultuur
Dominantieconcepten
Convergentieconcepten
Integratieconcepten
Transculturele concepten
Cultuurecologische concepten

- Vooroordelen
- Stereotypen
- Ethnocentrisme
- Conflictmanagement
- Soorten van conflicten

Conflictmodel van Thomas Kilmann
Mediatie
Mediation

- Persoonlijkheidsanalyse

Na het seminar

Onderkennen de deelnemers de dimensies en concepten van andere culturen. Kunnen zij met succes problemen op het terrein van cultuurrelativisme uit de weg ruimen. Weten zij hoe men met stereotypen en vooroordelen om moet gaan. Beseffen zij welke rol de individuele persoonlijkheid op het terrein van de interculturaliteit speelt. Zijn de deelnemers in staat om met succes met interculturele conflicten om te gaan.

Praktijkoefeningen

De praktijkoefeningen worden individueel op de behoeften van uw onderneming afgestemd. Wij willen daarom vooraf uw onderneming in al haar facetten leren kennen en realiseren de trainingen en oefeningen ter plekke.

Praktijkoefeningen

Indien u vragen heeft over onze diensten en prijzen of wilt u ons uw wensen of voorstellen kenbaar maken? Neemt u dan contact met ons op!

NIEUWSBRIEF

Ook een nieuwsbrief ontvangen?

LITERATUUR

ADRESGEGEVENS
Meidoornlaan 38
2712 TT
Zoetermeer
Copyright © 2023 All Rights Reserved