#Literatuur
Bücher & CD

“Managerwissen kompakt: Interkulturelle Kommunikation“

Autor
Cornelius J.M. Beniers ist Managing Director der Firma Beniers Consultancy International Business Training and Communication Center Zoetermeer NL, sowie Professor und Head of the Curriculum Committee International Business Studies The Hague University.

Kurzbeschreibung
Andere Länder, andere Sitten! Internationale Geschäfte gehören längst zum unternehmerischen Alltag. Doch jedes Land hat seine eigenen Regeln, seine eigene Sprache, seine eigene Kultur. Nur wer darüber Bescheid weiß und über eine entsprechende interkulturelle Kompetenz verfügt, kann international erfolgreich sein!

Dieses Werk liefert die Basis für Ihre gelungene interkulturelle Kommunikation.

Highlights

- International erfolgreich
- Knappe, anschauliche Darstellung
- Wissenschaftlich fundiert und praxisbezogen
Pressestimmen
www.amazon.de, Dezember 2005
“Zum Start in die Thematik ist das Buch wunderbar. Die gute Gliederung und die sehr gute Aufmachung der einzelnen Themen ist herauszuheben.”

Employee, Februar 2006
“Übersichtlich gegliedert, verständlich geschrieben, auf den Punkt gebracht und durch viele Graphiken und Zeichnungen veranschaulicht, zeigt Beniers, Dirketor des international operierenden Beratungsunternehmens Beniers Consultancy, wie relativ Werte und Anschauungen sind und in welch hohem Maße gesellschaftlich geprägt.”

"International Business Communication for Industrial Engineers"

Deutschland, Österreich und der Schweiz
Dezember 2003
Autoren
Cornelius J.M. Beniers ist Managing Director der Firma Beniers Consultancy International Business Training and Communication Center Zoetermeer NL, sowie Professor und Head of the Curriculum Committee International Business Studies The Hague University. Prof. Dr. Ing. I. Hundt lehrt an der Hochschule fuer Technik und Wirtschaft Dresden, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften.

Kurzbeschreibung
Lehr- und Trainingsbuch zur interkulturellen Kommunikation mit ausländischen Geschäftspartnern in englischer Sprache.

Dieses Lehrbuch behandelt ausführlich die Art und Weise, wie sich internationale Geschäfte angemessen und erfolgreich tätigen lassen. Es vermittelt Kenntnisse im Bereich der interkulturellen Kommunikation und Verhandlungsführung.

Das Buch bietet praxisbezogenes Fachvokabular in englischer Sprache bei Verhandlungen mit ausländischen Geschäftspartnern, insbesondere des asiatischen, arabischen und nordamerikanischen Raumes.

Nützliche Informationen, zahlreiche Tipps, Praxisbeispiele und Übungen aus dem Bereich des interkulturellen Managements, der interkulturellen Kommunikation und der internationalen Verhandlungsführung vervollständigen den Inhalt.

Zielgruppe

-Studenten in dem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen
- Studenten in den Studiengängen BWL, International Business Studies
- Seminar- und Kursteilnehmer im Bereich des internationalen Business
- International operierende Unternehmer/Manager
- Mitarbeiter international tätiger Handwerks- und Handelskammern
- Mitarbeiter internationaler Organisationen und Institutionen

"Internationale Verhandlungstechniken"

Korte beschrijving:
Dit boek behandelt moderne onderhandelingstechnieken zoals deze in de internationale business worden toegepast. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan psychologische aspecten die bij onderhandelingen een rol spelen. Tevens bevat dit boek veel voorbeelden uit de praktijk zodat dit boek ook voor studenten van internationale opleidingen een belangrijk hulpmiddel is.

Tips en aanbevolen literatuur

Prof. Dr. G. Hofstede: "Interkulturelle Zusammenarbeit"

Korte beschrijving:
De thematiek met betrekking tot culturele verschillen is vanzelfsprekend niet uitsluitend, en vooral niet op de eerste plaats, van belang voor wetenschappers op het terrein van sociologie of voor studenten economische wetenschappen. Dit onderwerp raakt ieder die mensen uit andere culturen ontmoet. En dat overkomt tegenwoordig bijna iedereen. Dit boek behandelt het fenomeen cultuur en culturele dimensies en de betekenis ervan voor de multiculturele maatschappij.

Bearden, Ingram, LaForge: "Marketing"

Korte beschrijving:
Studenten worden in de toekomst met andere omgevingsfactoren op het gebied van marketing geconfronteerd dan nu het geval is. Daarom biedt dit boek die onderwerpen die enerzijds op het marketingterrein belangrijk zijn en blijven en anderzijds nieuwe impulsen tot nadenken geven in de marketingpraktijk. In dit boek worden sleutelberippen van de marketing, de ervaringen van marketeers in de alledaagse beroepsmatige praktijk en de implementatie van een marketing communicatiesysteem behandeld.

Bernhardin, Russel: "Human Resource Management: An Experiential Approach"

Korte beschrijving:
Dit boek onderscheidt zich van andere boeken op het gebied van Human Resource Management (HRM) doordat het zowel theoretische als ook empirische aanzetten tot de studie van HRM biedt en daarbij tegelijkertijd de competenties van studenten tot ontwikkeling brengt. Het biedt de studenten de achtergronden en inhoud om de belangrijke thema’s van HRM beter te kunnen begrijpen. De structuur van het boek is zodanig dat studenten oefeningen worden aangeboden die zij individueel maar ook in groepsverband kunnen doen.

Hans-Olaf Henkel: "Jetzt oder nie"

Korte beschrijving:
Met dit boek wil de auteur op twee niveaus een bijdrage leveren tot de noodzakelijke hervormingen in Duitsland. Op het ene niveau behandelt de schrijver de uitdagingen en kansen, die zich door de globalisering, het grotere Europa, de nieuwe technische ontwikkelingen, de informatiemaatschappij, de hereniging en de demografische ontwikkeling voordoen. Op het andere niveau vindt de lezer de redenen voor veranderingen, die de verantwoordelijke personen in de politiek en het bedrijfsleven, de wetenschap en onderwijs moeten doorvoeren.

Stephen R. Covey: "The Seven Habits of Highly Effective People"

Korte beschrijving:
Het geheim van Covey is nogal simpel, samengevat in zeven gedragsregels: 1: wees pro-actief. 2: begin met het einddoel in gedachten 3: belangrijke zaken eerst. 4: denk win/win. 5: streef eerst naar begrijpen en dan naar begrepen worden. 6: streef naar synergie. 7: houd de zaag scherp (scherp jezelf aan om de genoemde gewoonten aan te houden). Dat is dus zijn recept. Maar is het echt zo simpel?

"Het grappige is inderdaad dat Covey niets bijzonders zegt. Geen dingen die jij en ik niet kunnen bedenken. Common sense dus, alleen geen common practice. Het is de manier waarop hij zijn theorie rangschikt en de vragen die hij erbij stelt. Die zorgen ervoor dat je er ook echt iets mee gaat doen", zegt Jan Kuipers. Hij is directeur van het FranklinCovey-instituut in Zeist en verbreidt Covey's gedachtegoed met enthousiasme. "Heel veel mensen vragen zich af wat ze eigenlijk willen in dit leven. En daar begint Covey mee. Wat zijn voor jou de belangrijkste waarden, waar wil je je door laten leiden en hoe kun je je persoonlijke effectiviteit verbeteren?" Covey leert mensen hun waarden en principes te integreren in hun handelen. Niet alleen in hun werk, ook in hun persoonlijke relaties. Maak de keuzes die je echt wilt, doe de dingen die je echt belangrijk vindt. Dat levert kracht, concentratie en tijd op.

"Elk mens kiest zijn waarden. Eerlijkheid, kameraadschappelijkheid, onafhankelijkheid of rijkdom bijvoorbeeld. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust, maar de laatste tijd groeit dat bewustzijn wel. Ook in de zakenwereld. Door beursschandelen en fraudes is het belangrijk geworden om te weten waar iemand voor staat. Een mission statement of een gedragscode kunnen wel aardig geformuleerd zijn, soms door een extern bureau, maar de vraag is of die woorden bij de werknemers van het bedrijf léven, of ze zich er ook naar gedragen." En dat is dus de crux van Covey's theorie. Als je keuzes maakt vanuit je waarden, verhoogt dat je persoonlijke effectiviteit. Kuiper: "Het komt vaak voor dat mensen iets doen omdat iedereen dat doet. De groepsdwang kan in bepaalde culturen en in een bepaalde leeftijd heel groot zijn. De kunst is om onafhankelijk te worden en zelf te beslissen. Wij werken dus van binnen naar buiten. We leren geen vaardigheden aan, maar proberen mensen te helpen zichzelf duidelijk te maken waar ze staan. Zodat ze de resultaten behalen die ze willen behalen, ook op de langere termijn.

NEWSLETTER

Ook een nieuwsbrief ontvangen?

LITERATUR

ADRESSENDATEN
Meidoornlaan 38
2712 TT
Zoetermeer
Copyright © 2023 All Rights Reserved